AAM Ta-ha (65-76) Musa lawan ahli sihir, beriman kepada Allah, tak peduli ancaman Fir’aun