Riyadhus Shalihin – Bab 78 – Perintah kepada pemerintah agar sayang dan bersikap lemah lembut terhadap rakyat serta larangan menipu atau mengabaikan rakyat dan hajat keperluan mereka – Hadith 5

Mohamed Rozaimi
Mohamed Rozaimi
Riyadhus Shalihin – Bab 78 – Perintah kepada pemerintah agar sayang dan bersikap lemah lembut terhadap rakyat serta larangan menipu atau mengabaikan rakyat dan hajat keperluan mereka – Hadith 5
Loading
/