Riyadhus Shalihin – Bab 80 – Wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram mentaati mereka dalam perkara maksiat – Hadith 11 & Bab 81 – Larangan meminta jawatan dalam pemerintahan kecuali jika ditunjuk kerana tidak ada yang lebih layak atau terpaksa kerana keadaan

Mohamed Rozaimi
Mohamed Rozaimi
Riyadhus Shalihin – Bab 80 – Wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram mentaati mereka dalam perkara maksiat – Hadith 11 & Bab 81 - Larangan meminta jawatan dalam pemerintahan kecuali jika ditunjuk kerana tidak ada yang lebih layak atau terpaksa kerana keadaan
Loading
/