Riyadhus Shalihin-Bab berat seksa orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tetapi ucapannya bercanggahan perbuatan-Hadith 2

Muslim Central
Riyadhus Shalihin-Bab berat seksa orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tetapi ucapannya bercanggahan perbuatan-Hadith 2
/