Riyadhus Shalihin – Bab keutamaan cintai kerana Allah dan menganjurkan serta memberitahu kepada Allah dan orang yang dicintai kerana Allah dan Jawapan orang yang diberitahu – Hadith 5